ความเหมาะสมของการจัดการในส่วนกิจการนักเรียน

1. การเลือกบุคลากรเข้ารับตำแหน่งในการบริหารส่วนกิจการนักเรียนที่ไม่เหมาะสมในการที่จะมาบริหารนักเรียน (ยกตัวอย่าง การนำบุคลากรที่จบจากทางด้านการกีฬามาร่วมบริหาร)
2. การทำงานของบุคลากรที่ไม่เหมาะสมในส่วนกิจการนักเรียน (ยกตัวอย่าง การตัดคะเเนนนักเรียนโดยไม่มีการเเจ้งหมายเหตุรายละเอียดอย่างชัดเจน,ไม่มีพยานและการพิจรณาที่ไม่เหมาะสมนำอารมณ์มาใช้ร่วมในการตัดสินใจ)
3. การอุปโภคบริโภคภายในหอพัก(หอพักนักเรียนภายใน)มีคุณค่าทางสารอาหารและปริมาณที่ไม่เพียงพอและรายละเอียดการจัดซื้อของรายการอาหารไม่มีการเเจ้งให้แก่ผู้บริโภคให้ทราบ

วันที่:23 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ