ความล่าช้าของเรือคลองแสนแสบในชั่วโมงเร่งด่วนไม่เพียงพอกับผู้โดยสาร

เนื่องด้วยในช่วงเช้าผมจะขึ้นท่าวัดกลางตลอด3 ปี ไม่มีการปรับปรุงในการจัดเตรียมเรือ เพื่อผู้โดยสาร ระหว่าง 7.00-8.00 ทำให้มีปริมานผู้โดยสารตกค้างและไปทำงานสายเพื่อยืนรอเรือเป็นชั่วโมงทุกวัน อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารพยายามแย่งกันขึ้นเรือเพราะสาย จนทำให้เบียดเสียด แออัด อีกทั้งมลพิษที่เกิดจากท่อไอเสียเรือ น้ำเสีย….ผมบอกตรงๆว่าสะอิดสะเอียนมาก และคิดว่าผู้โดยสารอื่นๆ ก็คงไม่ต่างกัน จึงอยากเรียนให้กรมเจ้าท่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดมาช้ำซากตลอดนี้ครับ

วันที่:24 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ