ความปลอดภัยและมาตรฐานการโดยสารเรือ คลองแสนแสบ

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตัวดิฉันเดินทางโดยเรือด่วนคลองแสนแสบเป็นประจำเพื่อทำงาน โดยเห็นถึงความรวดเร็ว คล่องตัว แต่ณปัจจุบัน การโดยสารเรือด่วนคลองแสนแสบนี้สร้างความไม่มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เนื่องจากปกติแล้วข้างลำเรือ มีระบุจำนวนผู้โดยสารไว้ ประมาณ 100คน(แล้วแต่ขนาด) แต่ในความเป็นจริงแล้ว การบรรทุกจะเกินจากกำหนดมาก ผู้คนในเรือเบียดเสียดยัดเยียด บางครั้งมีทรัพย์สินสูญหาย จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา ทั้งในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตเอง ท่านตระหนักหรือไม่ว่าหากเกิดอุบัตุเหตุทางเรือนี้ขึ้น จะช่วยเหลือได้อย่างไร ในเมื่อเรือบรรทุกเกินอัตรา และเสื้อชูชีพมีไม่ถึง10 ตัว

วันที่:15 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ