ความปลอดภัยเรือด่วนเจ้าพระยาในวันฝนฟ้าคะนอง

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผมเป็นผู้โดยสารนิยมการเดินทางกับเรือด่วนเจ้าพระยามาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ไม่ว่าในวันทำงานหรือวันหยุด หากต้องเดินทางและสามารถไปกับเรือด่วนเจ้าพระยาได้ ก็จะเลือกการเดินทางกับเรือด่วนเจ้าพระยาเสมอ

ในฐานะของผู้โดยสาร วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ผมได้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้ม เที่ยวล่องวัดราชสิงขร-ท่าน้ำนนทบุรี โดยได้ขึ้นเรือจากท่ารถไฟ ในเวลาประมาณ 19.15 น. เมื่อเรือจอดเทียบท่าเทเวศน์ รับส่งผู้โดยสาร ปรากฏว่าได้เกิดพายุลมฝนคะนอง ขึ้น ผู้โดยสารนั่งริมกราบเรือจึงได้พากันลุกขึ้นปลดผ้าใบกันฝนลง ในขณะลมแรง ทำให้เรือถูกพัดกระทบกับโป๊ะจนไม่สามารถออกจากท่าได้ ทางพนักงานประจำทั้งพนักงานเก็บเงินและท้ายเรือ ต่างก็พากันเข้ามาพยายามให้ผู้โดยสารดึงปลดผ้าใบกันฝนข้างกราบเรือออก เพื่อให้เรือเดินทางต่อไปได้ ในระหว่างนั้นก็ได้เกิดความตระหนกอย่างมากของผู้โดยสารในลำเรือเที่ยวนั้น

ผมในฐานะผู้โดยสารและเดินทางกับเรือด่วนเจ้าพระยามาเป็นเวลาต่อเนื่องจึงเห็นควร เสนอกับท่านผู้เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นนี้ขึ้น และอาจเกิดขึ้นได้อีกในระหว่างนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงควรให้พนักงานประจำเรือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นพนักงานเก็บเงิน ท้ายเรือ พนักงานขับเรือ ให้มีการแจ้งสื่อสารกับผู้โดยสาร ว่าควรปฏิบัติตัวเช่นไร เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ไม่ควรที่จะวิ่งไปมาเพื่อไล่เปิดผ้าใบขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมด และบอกเพียงแต่ต้องเอาขึ้นเพื่อให้เรือไปได้ “ไม่งั้นติดอยู่ทั้งคืน” ผมคิดว่าการสื่อสารกับผู้โดยสาร ให้ไม่ต้องตกใจ และให้ปฏิบัติตามนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ ด้วยคิดว่าทุกคนต่างก็ต้องการความปลอดภัยจากการโดยสารด้วยกันทั้งสิ้น และพร้อมที่จะทำตามเพียงมีเหตุ-ผล ที่ชี้แจงสื่อสารมาเพื่อความเข้าใจ

2. อยากให้มีการปรับปรุงระบบกันฝนสาดเข้าบริเวณโดยสาร เนื่องจากการใช้ระบบผ้าใบเช่นนี้ อาจใช้ได้สำหรับฝนตกไม่หนักและลมไม่แรงมาก แต่สำหรับเหตุการณ์เช่นวันนี้ ที่มีฝนตกลมแรง การดึงผ้าใบลงปิดกราบเรือจึงเป็นปัญหาต่อการเดินเรือและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ควรมีการออกแบบระบบกันฝนสาดที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้ทั้งในสภวาวะฝนตกหนักลมแรง

3. อยากให้มีการติดป้ายประกาศหรือแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินเข้าด้านใน ไม่ไปยืนขวางอยู่ในบริเวณท้ายเรือสองข้างของเครื่องยนต์ เป็นพื้นที่่ทางเดินขึ้นลงเรือ ทำให้คนลงและขึ้นเรือมีปัญหาอย่างมาก ประกอบกับการมีผู้โดยสารจำนวนมากไปออกันบริเวณท้ายเรือ อาจส่งผลกระทบต่อสมดุลของเรือในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในจุดนี้ผมขอแสดงความชมเชย ที่มีการพัฒนาจากเมื่อก่อนที่มีคนไปยืนท้ายขึ้นลงเรือ แต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่มี หรือมีน้อยลงอย่างมาก ก็ควรปรับเปลี่ยนต่อไปเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานประจำเรือ

จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/ด้วยความเคารพอย่างสูง

วันที่:25 สิงหาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ