คราบน้ำมันดีเซล ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนมาก

คราบน้ำมันดีเซล ที่เกิดจาก เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ที่มาเทียบจอด เพื่อรับสินค้า บริเวณข้างเคียงทั้งสองฝั่งของคอนโด ผมมีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ซึ่ง ทำให้เห็นคราบน้ำมันเป็นบริเวณกว้าง ถึง 30-50 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร ตามที่ สายตรสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และไหลตามระดับน้ำขึ้นลงของแม่น้ำ ซึ่งคราบน้ำมันดีเซลดังกล่าว ส่งกลิ่นฉุนต่อประชาชนรอบข้าง และทำลายสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณดังกล่าว สภาพนี้ เกิดขึ้นตลอด มาเป็นเวลา มากกว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมา

ปล: รูปภาพ สามารถขอได้ผ่านทาง e-mail ครับ

จึงขอแจ้งให้ ข้าราชการผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป
จิโรจ

วันที่:25 สิงหาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ