ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา
ขอส่งความสุขด้วยกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์
หน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า  

วันที่:21 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ