ข้อควรระวังไม่ให้ผู้โดยสารลงเรือเกินกว่าที่กำหนดในเวลาเร่งด่วน

เนื่องจากดิฉันขึ้นเรือโดยสารธงสีเขียวไปมุ่งหน้าปากเกร็ดที่ ท่าเรือเทเวศน์ ในช่วงเวลา 17.10 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 มีผู้โดยสารเต็มน่าจะเกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยที่กระเป๋าเรือได้เตือนว่า แบ่งไปเที่ยวอื่นบ้าง เรือเต็มแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ เพราะฝนก็ตกพรมๆ ปริมาณน้ำสูงมาก เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าก็ปล่อยให้คนลงเรือโดยที่ไม่ห้ามหรือหยุดชะลอผู้โดยสารเลย จากเหตุการณ์นี้ยังไม่มีอันตรายเกิดขึ้น แต่คาดว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นจริงแล้วก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะในเรือมีผู้โดยสารหลายประเภท ทั้งเด็ก คนแก่ คนท้อง ทั้งที่ว่ายน้ำเป็นและไม่เป็น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้น อยากให้เจ้าหน้าที่ดูปริมาณผู้โดยสารในเรือและผู้โดยสารที่จะลงเรือใหม่ว่ามีความสมดุลหรือเกินจำนวนหรือไม่ และควรอธิบายให้ผู้โดยสารที่รออยู่เข้าใจ หรืออาจจะเพิ่มจำนวนเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น

วันที่:11 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ