ขุดลอกแม่น้ำป่าสักล้ำในที่ดินทำกิน

อบต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า พื้นที่ดินทำกินที่เป็นโฉนด ถูกดินที่ถูกขุดจากแม่น้ำป่าสักทับถมเหลือพื้นที่ประมาณ ๑ งานครึ่ง จากที่ดินจำนวน ๒ไร่ ๒งาน ๓ ตารางวา ซึ่งโครงการขุดลอกดังกล่าวน่าจะเป็นโครงการของกรมเจ้าท่า อบต.ท่าโรง จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้กรมเจ้าท่าทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

วันที่:27 กรกฎาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ