ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม จำนวน 4 รายการ

วันที่:10 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ