ขอให้เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ส่งนักเรียนท่าเขียวไข่กาช่วงเช้าและเย็นเลิกเรียน

จากสภาพการจราจรบนท้องถนนที่ติดขัดหนักขึ้นทุกวัน จากจำนวนผู้โดยสารที่หันมาพึ่งเรือด่วนเจ้าพระยามากขึ้นด้วยตามลำดับ แต่ผู้บริหารเรือด่วนฯกลับไม่คิดจะเพิ่มเที่ยวเพื่อบริการ กลับเน้นนับจำนวนผู้โดยสารเพื่อขอเพิ่มค่าโดยสารและขอลดจำนวนเที่ยวเรือ แม้จะมีผู้เรียกร้องต่างๆนานา ก็ไม่เคยสนใจและให้ความสำคัญนั้นๆ ในบรรดาผู้โดยสารลงความเห็นว่าเป็นการเห็นแก่ได้ของบริษัท มีความหยิ่งยะโสในฐานะบริษัทผูกขาดเส้นทางจึงไม่เคยสนใจเสียงเรียกร้องจากผู้โดยสาร ดิฉันและครอบครัวในฐานะที่ใช้บริการทุกวัน (ตั้งแต่ปี 2527) อยากขอให้กรมเจ้าท่า กำหนดให้เรือธงส้มเพิ่มจอดท่าเขียวไข่กา และท่าย่อยอื่นๆ ที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เคียง ในระยะเวลา 6.50-7.30 น. และระยะเวลา 16.00 – 16.40 น.เพื่อบรรเทาการจราจร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เดินทางอย่างปลอดภัยสามารถมีชีวิตเติบโตเป็นกำลังของชาติที่เข้มแข็งต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

วันที่:27 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ