ขอให้ปรับปรุงท่าเรือท่าช้าง

ปัจจุบันท่าเรือท่าช้างมีชาวต่างชาติใช้ท่าเรือต่อวันเป็นจำนวนเยอะมากแต่สภาพของท่าเรือควรมีการปรังปรุง พัฒนาให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และการควบคุมผู้ไล่ต้อน นักท่องเที่ยวให้ลงเรือหางยาวโดยไม่ยอมบอกอัตราค่าโดยสาร และใช้กิริยาไม่สุภาพเชิงบังคับนักท่องเที่ยวให้จำต้องลงเรือ เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างมาก ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านภาษาหรือมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ

วันที่:06 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ