ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563

 

ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งจัดการอบรมต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือ เอกสาร คลิป จากเว็บไซต์ สสส. เพื่อนภาคี และ DOL
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่
ฝ่ายบัญชีการเงิน โทร. 02-343-1500
หรืออีเมล์ jiranan@thaihealth.or.th, fincenter@thaihealth.or.th

          ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งจัดการอบรมต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือ เอกสาร คลิป จากเว็บไซต์ สสส. เพื่อนภาคี และ DOL

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่

ฝ่ายบัญชีการเงิน โทร. 02-343-1500

หรืออีเมล์ jiranan@thaihealth.or.th, fincenter@thaihealth.or.th

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ