ขอเปิดประตูระบายน้ำ

ด้วย เกษตรกรบ้านนำ้อ้อม และบ้านเล้า หมู่ที่ 2 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำเลยแห้งขอด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนำ้อ้อม ไม่สามารถสูบน้ำได้ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบ้านหนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย เพื่อปล่อยน้ำ ให้เกษตรกรสูบน้ำทำนาได้ ขอขอบพระคุณย่ิ่ง

วันที่:06 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ