ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

หลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ 
แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ


หลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ 
แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอเชิญชวน ภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุน เข้าร่วม อบรม หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”

 

 

 

 

 

  หัวข้อการอบรม

►  การบริหารการเงิน

• เทคนิคการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

• การเบิกจ่ายตามระเบียบฯ / การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง

• ข้อควรระวังในการบริหารการเงิน

►  การตรวจสอบโครงการ

• CPA คืออะไร

• การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบของ CPA

► การจัดการภาษีอากร

• ความเข้าใจเรื่องภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสส.

• การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง

► การบันทึกบัญชี

• การใช้งานระบบบันทึกบัญชี

• รับ – จ่าย (E-Fin)

• เทคนิคการใช้ข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีรับ – จ่าย

► การบริหารพัสดุ

• Update เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

 

 

สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VykaGradVUrdp5c48 

หรือ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ : 02-343-1500 อบรมด้านการเงิน บัญชี หรือ pachalin@thaihealth.or.th , jiranan@thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ