แชร์

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้"

 

 

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้
          เพราะประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะกลางยังเป็นบริการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จึงอยากชวนทุกๆ คน มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ช่วยส่งเสริมป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุกันผ่านโครงการประกวดไอเดียสุดเจ๋งที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้ ผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
– นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
– นวัตกรรมเพื่อป้องกันผู้สูงอายุที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโดยเล่าถึง 1. ที่มาที่ไป 2. ถ่ายคลิปการใช้งาน และ 3. ผลการตอบรับของผู้ใช้งาน
โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองส่งทางไปรษณีย์ไปที่
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวิดีโอ” (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
และทาง E-mail : olderperson61@gmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-5115855 ต่อ 108, 142
หมดเขต 31 มีนาคม 2561
ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้

 

เพราะประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะกลางยังเป็นบริการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จึงอยากชวนทุกๆ คน มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ช่วยส่งเสริมป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุกันผ่านโครงการประกวดไอเดียสุดเจ๋งที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้ ผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

– นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง

– นวัตกรรมเพื่อป้องกันผู้สูงอายุที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโดยเล่าถึง 1. ที่มาที่ไป 2. ถ่ายคลิปการใช้งาน และ 3. ผลการตอบรับของผู้ใช้งาน

 

โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองส่งทางไปรษณีย์ไปที่

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวิดีโอ” (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

และทาง E-mail : olderperson61@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 02-5115855 ต่อ 108, 142

 

หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

 

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ