ขอเชิญร่วมฟังเสวนาสาธารณะ ออกแบบเพื่อเท่าเทียม สะกิดกรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

 

เสวนาสาธารณะ “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”
เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ถ่ายทอดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape / สสส. / ThaiPBS
จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape 
bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนมา ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศที่ฝังรากลึกในความคิดและปรากฏอยู่รอบตัว พร้อมหาหนทางออกแบบสังคมที่เท่าเทียมทางเพศผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ในงานเสวนา “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”
‘ความเหลื่อมล้ำทางเพศ’ ในสังคมคือปัญหาสำคัญที่หลายคนอาจเคยประสบกับตัวหรือพบเจอทางอ้อม ไม่ว่าคุณจะตระหนักถึงมันหรือไม่ แต่ ‘อคติทางเพศ’ นั้นแฝงตัวและฝังรากลึกในแทบทุกพื้นที่รอบตัวเรา ตั้งแต่ในบ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน แวดวงการเมือง ธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม
ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ำทางเพศ’ พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการออกแบบสังคมที่เท่าเทียมทางเพศผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จากหนังสือ”ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” (What Works: Gender Equality by Design) ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายแวดวง
ร่วมเสวนาโดย
– รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าของแฮชแท็ก #ทวิตรัก
– ณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.
– ผศ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
Department of Economics Universidad Carlos III de Madrid
– เคท ครั้งพิบูลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ประวีณมัย บ่ายคล้อย
ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

เสวนาสาธารณะ “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”

เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ถ่ายทอดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape / สสส. / ThaiPBS

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape 

 

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนมา ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศที่ฝังรากลึกในความคิดและปรากฏอยู่รอบตัว พร้อมหาหนทางออกแบบสังคมที่เท่าเทียมทางเพศผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ในงานเสวนา “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”

 

‘ความเหลื่อมล้ำทางเพศ’ ในสังคมคือปัญหาสำคัญที่หลายคนอาจเคยประสบกับตัวหรือพบเจอทางอ้อม ไม่ว่าคุณจะตระหนักถึงมันหรือไม่ แต่ ‘อคติทางเพศ’ นั้นแฝงตัวและฝังรากลึกในแทบทุกพื้นที่รอบตัวเรา ตั้งแต่ในบ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน แวดวงการเมือง ธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม

 

ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ำทางเพศ’ พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการออกแบบสังคมที่เท่าเทียมทางเพศผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จากหนังสือ”ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” (What Works: Gender Equality by Design) ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายแวดวง

 

ร่วมเสวนาโดย

– รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าของแฮชแท็ก #ทวิตรัก

– ณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

– ผศ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู

Department of Economics Universidad Carlos III de Madrid

– เคท ครั้งพิบูลย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ