ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง รวมพลัง สานฝัน งานชุมชนสร้างสุข ครั้งที่ 1

 

เดิน-วิ่งการกุศล “Run for happiness” Community # 1
“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1  จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561  
“Run for happiness” Community # 1 
** เปิดรับสมัครผ่าน FB Fanpage : Run for Happiness’ Community
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://bit.ly/RunforHappinessCommunity 
โดยแจ้งรายละเอียด : ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทร / size / เพศ / ระยะทาง / จำนวน / สถานที่จัดส่ง
*** พร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร
เสื้อ และเบอร์เดิน-วิ่ง (BIB) จัดส่งให้ทางจัดส่งไปรษณีย์ทั้งหมด
จำนวนรับสมัคร 3000 คน (ปิดรับสมัคร เมื่อเต็มแล้ว)
ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น
จัดส่งไปรษณีย์ : ลงทะเบียน (ค่าจัดส่ง 60 บาท บวกเพิ่มตัวละ 10 บาท)
กรณีที่ขอรับที่งาน ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 
กรุณาระบุข้อมูล ในการสมัครออนไลน์ให้คณะผู้จัดทราบ
สามารถมารับเสื้อ และ BIB ได้ ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 11. 00 – 17.00 น. 
**บัญชีการโอนเงิน
ชื่อบัญชี นายสิทธิพร กล้าแข็ง และ/หรือ นางสาวณิชารีย์ การุญ และ/หรือ นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-984959-8
* โปรดเก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน
กิจกรรม “Run for happiness” Community # 1  มาสัมผัสบรรยากาศของชุมชน กลิ่นอายความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัวสร้างสุขชุมชน อีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากจะมีสุขภาพที่ดี ยังได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน ได้พลังความเป็นมิตรของผู้คนมาช่วยเพิ่มให้อิ่มเอมใจ อยากให้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศของเครือข่ายชุมชนสร้างสุข โดยภายในงานมีจัดงานที่สำคัญ มี 2 ส่วน  ได้แก่  การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง และการจัดกิจกรรมแบ่งปัน “ โชว์ & แชร์ ”  ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ ของดีในชุมชนมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน 
** ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน–วิ่ง ทุกคน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความสุขชุมชน
2. เพื่อสร้างความตระหนักสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อสังคมและส่งเสริมความ มีจิตอาสา อันจะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคม 
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ รักการกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน
*สถานที่จัดงาน และซุ้มปล่อยตัวและเส้นชัยสำหรับการเดิน-วิ่ง     
ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  
*เส้นทางการเดิน-วิ่ง     
จัดเส้นทางการเดิน-วิ่ง บริเวณภายในกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีรถปิดท้าย ที่ดูแลนักกีฬา
วันเวลา การแข่งขัน 
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.30 – 10. 00 น.
05.30 – 05.45 น.     นำนักกีฬา วอร์มร่างกาย แอโรบิก
05.45 – 05.55 น.     พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
โดย คุณศิวโรฒ จิตนิยม
ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน
05.55 – 06.00 น.     นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เช็คอิน
06.05 น.                  ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
06.10 น.                  ปล่อยตัววิ่ง  ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
และปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
06.15 น.                  ปล่อยตัววิ่ง สำหรับเยาวชน  ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 
07.00 – 08.00 น.     กิจกรรม “ โชว์ & แชร์ ”  และกิจกรรมบนเวที  
07.30 – 07.45 น.     ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว
08.00 – 08.20 น.     พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
08.20 – 08.30 น.     มอบของที่ระลึก และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
08.30 – 10.00 น.     การแสดงบนเวที
10.00 น.             ปิดงาน   
*ประเภทการแข่งขันและรางวัล 
การแข่งขัน Mini Marathon ระยะทาง 10 KM. 
โอเวอร์ออล (Overall) ชาย 5 รางวัล  หญิง 5 รางวัล (ถ้วยรางวัล)
*ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 KM. และ ระยะทาง 2.4 KM. วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีแข่งขัน
– Mini Marathon    10 KM.  ปล่อยตัว 06.05 น.
– Fun Run              5 KM.  ปล่อยตัว 06.10 น.
– Walk              2.4 KM.  ปล่อยตัว 06.10 น.
– Fun Run (child)        2.4 KM.  ปล่อยตัว 06.15 น.
*นักวิ่งทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เป็นที่ระลึก 
*เหรียญเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญเกียรติยศ ณ เส้นชัยหลังการแข่งขัน (จุด FINISH)
*สิทธิพิเศษและบริการ
• บริการน้ำดื่มทุก 2 KM. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
• บริการห้องสุขาภายใน พื้นที่
• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 04.30 น. ถึง 08.00 น.
• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน
*กฎการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่ง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล
3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
5. เส้นทางการแข่งขัน ได้รับการวัดพิสูจน์อย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนเทคนิคของสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
6. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายความสุขชุมชน และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
7. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
8. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ แก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674
FB : เพจ : Run for happiness ’ Community    

เดิน-วิ่งการกุศล “Run for happiness” Community # 1

“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1  จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561  

 

“Run for happiness” Community # 1 

** เปิดรับสมัครผ่าน FB Fanpage : Run for Happiness’ Community

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://bit.ly/RunforHappinessCommunity 

โดยแจ้งรายละเอียด : ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทร / size / เพศ / ระยะทาง / จำนวน / สถานที่จัดส่ง

*** พร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร

 

เสื้อ และเบอร์เดิน-วิ่ง (BIB) จัดส่งให้ทางจัดส่งไปรษณีย์ทั้งหมด

จำนวนรับสมัคร 3000 คน (ปิดรับสมัคร เมื่อเต็มแล้ว)

 

ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น

จัดส่งไปรษณีย์ : ลงทะเบียน (ค่าจัดส่ง 60 บาท บวกเพิ่มตัวละ 10 บาท)

กรณีที่ขอรับที่งาน ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 

กรุณาระบุข้อมูล ในการสมัครออนไลน์ให้คณะผู้จัดทราบ

สามารถมารับเสื้อ และ BIB ได้ ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 11. 00 – 17.00 น. 

 

**บัญชีการโอนเงิน

ชื่อบัญชี นายสิทธิพร กล้าแข็ง และ/หรือ นางสาวณิชารีย์ การุญ และ/หรือ นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-984959-8

* โปรดเก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน

 

          กิจกรรม “Run for happiness” Community # 1  มาสัมผัสบรรยากาศของชุมชน กลิ่นอายความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัวสร้างสุขชุมชน อีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากจะมีสุขภาพที่ดี ยังได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน ได้พลังความเป็นมิตรของผู้คนมาช่วยเพิ่มให้อิ่มเอมใจ อยากให้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศของเครือข่ายชุมชนสร้างสุข โดยภายในงานมีจัดงานที่สำคัญ มี 2 ส่วน  ได้แก่  การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง และการจัดกิจกรรมแบ่งปัน “ โชว์ & แชร์ ”  ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ ของดีในชุมชนมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน 

** ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน–วิ่ง ทุกคน  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความสุขชุมชน
 2. เพื่อสร้างความตระหนักสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อสังคมและส่งเสริมความ มีจิตอาสา อันจะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคม 
 3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ รักการกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน

 

*สถานที่จัดงาน และซุ้มปล่อยตัวและเส้นชัยสำหรับการเดิน-วิ่ง

ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  

 

*เส้นทางการเดิน-วิ่ง     

จัดเส้นทางการเดิน-วิ่ง บริเวณภายในกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรถปิดท้าย ที่ดูแลนักกีฬา

 

วันเวลา การแข่งขัน 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.30 – 10. 00 น.

05.30 – 05.45 น.     นำนักกีฬา วอร์มร่างกาย แอโรบิก

05.45 – 05.55 น.     พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน

                            โดย คุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน

05.55 – 06.00 น.     นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เช็คอิน

06.05 น.                ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

06.10 น.                ปล่อยตัววิ่ง  ระยะทาง 5 กิโลเมตร และปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

06.15 น.                  ปล่อยตัววิ่ง สำหรับเยาวชน  ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 

07.00 – 08.00 น.     กิจกรรม “ โชว์ & แชร์ ”  และกิจกรรมบนเวที  

07.30 – 07.45 น.     ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว

08.00 – 08.20 น.     พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

08.20 – 08.30 น.     มอบของที่ระลึก และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน

08.30 – 10.00 น.     การแสดงบนเวที

10.00 น.             ปิดงาน   

 

*ประเภทการแข่งขันและรางวัล

การแข่งขัน Mini Marathon ระยะทาง 10 KM. 

โอเวอร์ออล (Overall) ชาย 5 รางวัล  หญิง 5 รางวัล (ถ้วยรางวัล)

*ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 KM. และ ระยะทาง 2.4 KM. วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีแข่งขัน

 

– Mini Marathon    10 KM.  ปล่อยตัว 06.05 น.

– Fun Run              5 KM.  ปล่อยตัว 06.10 น.

– Walk                     2.4 KM.  ปล่อยตัว 06.10 น.

– Fun Run (child)       2.4 KM.  ปล่อยตัว 06.15 น.

 

*นักวิ่งทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เป็นที่ระลึก 

*เหรียญเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญเกียรติยศ ณ เส้นชัยหลังการแข่งขัน (จุด FINISH)

 

*สิทธิพิเศษและบริการ

• บริการน้ำดื่มทุก 2 KM. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

• บริการห้องสุขาภายใน พื้นที่

• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 04.30 น. ถึง 08.00 น.

• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน

 

*กฎการแข่งขัน

 1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่ง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล
 3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
 4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
 5. เส้นทางการแข่งขัน ได้รับการวัดพิสูจน์อย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนเทคนิคของสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
 6. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายความสุขชุมชน และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
 7. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
 8. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ แก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674

FB : เพจ : Run for happiness ’ Community    

ที่มา : เครือข่ายความสุขชุมชน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ