ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เรื่อง เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 

 

ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
เรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”
วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครร่วมโครงการ
1. ภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส. หรือสื่อมวลชนที่สนใจจะพัฒนาเทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
2. มีความสามารถใช้งานการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Social Media พอสมควร
หมายเหตุ : รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน / การรับสมัครจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ
*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0-2582-1315
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083-255-5752
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วม

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

เรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครร่วมโครงการ

1. ภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส. หรือสื่อมวลชนที่สนใจจะพัฒนาเทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

2. มีความสามารถใช้งานการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Social Media พอสมควร

 

หมายเหตุ : รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน / การรับสมัครจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ

*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0-2582-1315

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083-255-5752

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ