ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารด้วย Youtube ใน Social Media

 

ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารด้วย Youtube ใน Social Media”
สอนโดย อาจารย์ชีพธรรม คำวิเศษณ์ (อ.ไตร)
(ผู้สรรค์สร้างพัฒนาหลักสูตร Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน)
วันศุกร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
• เป็นสื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.
• มีความสนใจที่จะได้รับการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารใน Social Media ด้วย Youtube
• มีความสนใจกิจกรรมการสื่อสาร ใน Social Media ด้วย Youtube เพื่อนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สสส.
หมายเหตุ : ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน
(การรับสมีครจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ)
*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0 2991 7843 ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083-255-5752

ขอเชิญภาคีเครือข่ายสมัครร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ

เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารด้วย Youtube ใน Social Media”

สอนโดย อาจารย์ชีพธรรม คำวิเศษณ์ (อ.ไตร)

(ผู้สรรค์สร้างพัฒนาหลักสูตร Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน)

วันศุกร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

• เป็นสื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.

• มีความสนใจที่จะได้รับการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารใน Social Media ด้วย Youtube

• มีความสนใจกิจกรรมการสื่อสาร ใน Social Media ด้วย Youtube เพื่อนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สสส.

 

หมายเหตุ : ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน

(การรับสมีครจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ)

 

*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0 2991 7843 ***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083-255-5752

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ