ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "คนสร้างสุข(ภาวะ)"

 

…ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “คนสร้างสุข(ภาวะ)” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย 10 วิทยากร 10 งานด้านสุขภาวะ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Infinity II 
โรงแรม AETAS lumpini Bangkok เวลา 09.00 -13.00 น.
ภายในงานท่านจะได้พบกับวิทยากร
1. นักออกแบบ และสถาปนิก ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่สนับสนุนการเกิดสุขภาวะที่ดี ได้แก่
– ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คุณกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกจากบริษัท LANDPROCESS
– คุณโอบเอื้อ กันธิยะ สถาปนิกจากฮอมสุข สตูดิโอ
– คุณวิธี วิสุทธิ์อัมพร สถาปนิกจากครอส สตูดิโอ
2. บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ได้แก่
– นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
– นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ ผู้บริหารบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด
– คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล ผู้ร่วมกันก่อตั้ง “ZeekDoc” (ซีคด็อก) นวัตกรรม Healthtech 
ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน 
3. ผู้ขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ได้แก่
– คุณรัชพล แขมภูเขียว นิสิตสาชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 และรางวัล Popular vote จากงานประกวด Enjoy Science Young Maker Contest 
จากการพัฒนา Fall Detection V.1 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
– คุณเสาวนีย์ สังขาระ ผู้ผลักดันโครงการขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล 
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://goo.gl/forms/UQC08hFcARCECDWB3
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2561
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “คนสร้างสุข(ภาวะ)” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย 10 วิทยากร 10 งานด้านสุขภาวะ

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Infinity II 

โรงแรม AETAS lumpini Bangkok เวลา 09.00 -13.00 น.

 

ภายในงานท่านจะได้พบกับวิทยากร

1. นักออกแบบ และสถาปนิก ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่สนับสนุนการเกิดสุขภาวะที่ดี ได้แก่

– ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– คุณกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกจากบริษัท LANDPROCESS

– คุณโอบเอื้อ กันธิยะ สถาปนิกจากฮอมสุข สตูดิโอ

– คุณวิธี วิสุทธิ์อัมพร สถาปนิกจากครอส สตูดิโอ

 

2. บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ได้แก่

– นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

– นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ ผู้บริหารบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด

– คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล ผู้ร่วมกันก่อตั้ง “ZeekDoc” (ซีคด็อก) นวัตกรรม Healthtech 

ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน 

 

 

3. ผู้ขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ได้แก่

– คุณรัชพล แขมภูเขียว นิสิตสาชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 และรางวัล Popular vote จากงานประกวด Enjoy Science Young Maker Contest 

จากการพัฒนา Fall Detection V.1 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

– คุณเสาวนีย์ สังขาระ ผู้ผลักดันโครงการขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล 

 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://goo.gl/forms/UQC08hFcARCECDWB3

 

ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ