ขอเชิญผู้ที่สนใจจะ "เลิกบุหรี่" เข้าร่วม "โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ"

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจจะ “เลิกบุหรี่” เข้าร่วม “โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ” ซึ่งจะทำให้คุณพบว่า การเลิกบุหรี่ง่ายเพียงใด
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน หรือโทร 084 239 5458

          ขอเชิญผู้ที่สนใจจะ “เลิกบุหรี่” เข้าร่วม “โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ” ซึ่งจะทำให้คุณพบว่า การเลิกบุหรี่ง่ายเพียงใด

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน หรือโทร 084 239 5458

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ