ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration, cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China

 

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม “Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration, 
cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China”  
ในวันที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bodnetworking.bodthai.net  

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม “Burden of Diseases Networking workshop: Strengthen regional collaboration, 

cooperation in response to non-communicable diseases burden in South-East Asia and China”  

ในวันที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bodnetworking.bodthai.net

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ