ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรู้ ร่วมบริจาค และส่งเสริมนโยบายจัดการกับข่าวปลอมช่วงโควิด-19

 

ตอบแบบสอบถามแล้ว.. ไปไหน? 
ทุกคำตอบจากทุกคนจะกำลังถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพต่อไป 
มาร่วมเส้นทางกับเราได้ที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 
หรือ ที่ Trueorfalse.ihppthaigov.net

ตอบแบบสอบถามแล้ว.. ไปไหน? 

ทุกคำตอบจากทุกคนจะกำลังถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพต่อไป 

 

มาร่วมเส้นทางกับเราได้ที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 

หรือ ที่ Trueorfalse.ihppthaigov.net

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ