ขอเชิญคุณมาร่วมงาน "สู่เมืองเดินสนุกของทุกคน"

 

 

หากคุณ คือ คนหนึ่งที่ต้องเดินในเมือง สนใจเรื่องเมือง อยากจะผลักดันให้เมืองเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และอยากจะให้ทางเท้าเป็นมากกว่าที่มันเป็นอยู่
เราขอเชิญคุณมาร่วมงาน “สู่เมืองเดินสนุกของทุกคน”
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/SFb99C06Mn7SYuIA2
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โกดังอเนกประสงค์ริมน้ำ ล้ง 1919 เวลา 13:00-16:30 น.
ในงาน พบกับ
• ปาฐกถาพิเศษ เมือง-สุขภาวะ-การเดิน
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
• การนำเสนอผลงาน Good Walk ไตรภาคสมบูรณ์
โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง/หัวหน้าโครงการ และทีมงาน
• เสวนา เมืองต้องเดิน : บริบทการเดินและการฟื้นฟูเมือง
โดย
– ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
– คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
– คุณสฤณี อาชวานันทกุล : กรรมการผู้จัดการ ป่าสาละ
– คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินรายการโดย ผศ.คมกริช ธนเพทย์
และปิดงานด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ ชุด “จาก ทางวิบาก สู่ แคทวอล์ค”
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

หากคุณ คือ คนหนึ่งที่ต้องเดินในเมือง สนใจเรื่องเมือง อยากจะผลักดันให้เมืองเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

และอยากจะให้ทางเท้าเป็นมากกว่าที่มันเป็นอยู่

เราขอเชิญคุณมาร่วมงาน “สู่เมืองเดินสนุกของทุกคน”

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/SFb99C06Mn7SYuIA2

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โกดังอเนกประสงค์ริมน้ำ ล้ง 1919 เวลา 13:00-16:30 น.

 

ในงาน พบกับ

• ปาฐกถาพิเศษ เมือง-สุขภาวะ-การเดิน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

• การนำเสนอผลงาน Good Walk ไตรภาคสมบูรณ์

โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง/หัวหน้าโครงการ และทีมงาน

• เสวนา เมืองต้องเดิน : บริบทการเดินและการฟื้นฟูเมือง

โดย

– ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

– คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

– คุณสฤณี อาชวานันทกุล : กรรมการผู้จัดการ ป่าสาละ

– คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย ผศ.คมกริช ธนเพทย์

และปิดงานด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ ชุด “จาก ทางวิบาก สู่ แคทวอล์ค”

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ