ขอคำชี้แจงจากกรมเจ้าท่า ภูมิภาคสงขลา เรื่องการต่อใบอนุญาตการใช้ท่าเทียบเรือ

1.ก่อนทำการออกใบอนุญาตการใช้ท่าเรือขนาดใหญ่ได้มีการตรวจสอบท่าเรือก่อนออกใบอนุญาตหรือไม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายหรือไม่
2.ท่าเรือขนาดใหญ่ที่ขอต่อใบอนุญาต ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงความปลอดภัยต่างๆ ตามกฏหมายจริงหรือไม่ เคยตรวจสอบหรือไม่
3.วิศวกรที่ลงนามรับรองความแข็งแรงท่าเทียบเรือเรียกรับผลตอบแทนค่าลงนามเพื่อยื่นขออนุญาต ท่านทราบหรือไม่ว่าไม่มีการตรวจสอบจริง และเรียกร้องค่าลงนามแบบไม่มีมาตรฐาน
4.ท่านทราบหรือไม่ว่ามีบุคคลร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้มาซึ่งการ ออกใบอนุญาต
5.ท่านจะมีวิธีการอันเหมาะสมรัดกุมอย่างไร ที่จะมีการตรวจสอบ จริงจัง นอกจากการพิจารณาเอกสารในสำนักงาน แล้วออกใบอนุญาต
6.ท่าเรือขนาดใหญ่เช่นท่าเรือน้ำมัน ท่าเรือแก๊ส ท่าเรือตู้สินค้า ท่าเรือท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับการตรวจความแข็งแรงจริงหรือไม่
7.หากมีการยื่นเอกสารเป็นเท็จเพื่อขอรับใบอนุญาตจะมีความผิดหรือไม่ ใครผิด ท่านผิดที่ออกใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอผิด
8.ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่มีมากมาย ท่านคงดูแลไม่ทั่วถึง จึงเกิดช่องว่างให้ผู้ประกอบการ กระทำการยื่นขอโดยมิชอบได้
9.ท่าเรือของข้าพเจ้าต้องใช้งบประมาณค่าตรวจสอบความแข็งแรงท่าเทียบเรือจริง ได้รับการรับรองจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ต้องให้งบประมาณสูงมาก ท่านทราบหรือไม่ว่า มีทางด่วนให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตแค่หลักแสน

ขอคำอธิบายเป็นข้อๆ ครับ ขอบคุณล่วงหน้า
หากไม่หายสงสัย คงต้องถามไปยังหน่วยอื่นต่อไป

วันที่:26 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ