ขอความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ข้าพเจ้าเป็นนักท่องเที่ยว มาเที่ยวริมโขง งานธาตุพนม จ. นครพนม ได้เห็นเรือนำเที่ยวข้ามไปมาระหว่างไทยลาวแล้วรู้สึกสังเวชกับหน่วยงานรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่มาก ที่ไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเลย เรือลำนึงบรรทุก นทท. เยอะมาก น่ากลัว และมีความเสี่ยงจม อาจเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งชูชีพที่เห็นอยู่มีเพียงมีไม่กี่ตัว ไม่พอเพียงกับนทท.     อันตรายมากๆ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ลงเรือได้ยังงัย.. ข้าพเจ้าเห็นอันตรายมากๆ ไม่กล้าเสี่ยงลงไปด้วย แต่ด้วยปรารถนาดี รบกวนช่วยดูแล ให้ความปลอดภัยด้วยค่ะ

วันที่:24 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ