ขนาดท่าเรือตามข้อมูลของกรมเจ้าท่า

พอดีสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปทำวิจัยค่ะ แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดของท่าเรือที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการขนส่งทางน้ำ 2557) คือ

1) ท่าเรือขนาดใหญ่ มีขนาด 250 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50-150 คน มี 13 ท่า

2) ท่าเรือขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 150-250 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 35-50 คน มี 5 ท่า

3) ท่าเรือขนาดเล็ก มีขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 20 คน มี 17 ท่า

แต่ทั้งนี้ข้อมูลบอกแค่ 34 ท่าเรือ ซึ่งท่าเรือที่หายไปคือ ท่าสะพานพุทธ ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าวัดราชสิงขร ท่าวัดเศวตรฉัตร ท่าพิบูลย์สงคราม 2 ท่ามหาราช ท่าวัดราฎบูรณะ

จึงอยากทราบว่าทำไมท่าเรือเหล่านี้ถึงไม่รวมอยู่ในการแบ่งขนาดท่าเรือข้างต้นคะ? หรือถ้ามีการแบ่ง ท่าวัดราชสิงขร และ ท่าวัดราฎบูรณะ ถูกจัดอยุ่ในท่าเรือขนาดใดคะ? ขอบคุณค่ะ

วันที่:06 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ