กิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ   เพื่อผู้ใช้บริการรับเทศกาลลอยกระทง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า นักเรียนเดินเรือศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เครือข่ายอาสาวารี บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา รวมได้ประมาณ 200-250 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะอาด สะดวก ปลอดภัยในการใช้ท่าเรือสาธารณะ

วันที่:05 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ