กำหนดประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม,ออกแบบป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง… จ.นครศรีธรรมราช ระยะ 2 (ปรับเปลี่ยนกำหนดการจากวันเวลาเดิม)

กำหนดประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม,ออกแบบป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง บ้านหน้าโกฏิ-ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะ 2 (ปรับปรุงรายละเอียด)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่:10 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ