กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน และรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกาาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี

กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน และรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกาาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 
ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส (Baptist Conference Center Pattaya)
เลขที่ 240/6 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ