กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:26 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ