กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย ม.4 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 ณ โรงเรียนบ้านบางเบน ม.2 ต.ม่วงกลวง

วันที่:22 พฤษภาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ