กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 1)

กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๑) บริเวณช่วง กม. ๔+๐๐๐ถึง กม. ๖+๐๐๐และ กม. ๒๓+๐๐๐ถึง กม.๒๗+๕๐๐ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น.
 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่:25 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ