กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 2) ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพคันทาราม ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 2)
บริเวณช่วง กม.30+000 ถึง กม.35+500
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพคันทาราม ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่:11 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ