การไถดินทับถมลำแม่น้ำแตง

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกองลมใหม่ ไถดินทับถมแม่น้ำแตงในส่วนหนึ่ง อยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้ผิดไหม มีกฎหมายลงโทษไหม เพราะเคยร้องเรียนไปที่ ศูนย์ดำรงธรรม ตำบล และศูนย์ดำรงณ์ธรรม อำเภอแล้ว บอกว่าผู้ใหญ่บ้านยอมรับผิดให้กลับไปขุดดินออก แค่นี้ ถือว่าจบ ข้าพเจ้าคิดว่าทำไมทำแบบนี้แล้วไม่มีกฎหมายลงโทษ แค่กลับไปแก้ไข ก็จบแล้วเหรอครับ

วันที่:20 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ