การให้บริการของสายด่วน1199

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 1550 น ผมได้โทรเข้าไปสอบถามข้อมูลที่สายด่วน 1199 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ว่ายังคงมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ เพราะมีข้อถกเถียงกันระหว่างเพื่อนร่วมงานจึงตัดสินใจโทรถามหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพราะเห็นว่าจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แต่กลับได้รับคำตอบจาก นายวิริยะ อินทร์ใจเอื้อ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ว่า “มีเหตุผลอะไรที่จะไม่บังคับใช้ล่ะครับ” ซึ่งไม่ควรเป็นกิริยามารยาทของผู้ที่ทำงานให้บริการเช่นนี้ หากไม่มีความรู้ก็ไม่ต้องตอบครับ ไปถามหรือโอนสายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ตอบก็ได้ คนอย่างนี้หรือที่กรมเจ้าท่านำมาให้บริการ แย่มากๆ ครับ ประชาขนที่มีปัญหาขัดข้อง มีข้อสงสัย เขาจึงต้องมาพึ่งคุณในช่องทางนี้ ให้บริการแบบนี้ปิดไปเลยครับสายด่วนน่ะ หรือคัดคนที่มีจิตบริการมาหน่อยครับ ผมขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการกับนายวิริยะ นี้อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่น และเพื่อเป็นการสั่งสอนให้เจ้าหน้าที่คนนี้รู้จักการทำงานอย่างมีจิตบริการ และสำนึกว่าเงินที่เขาใช้อยู่คือเงินภาษีของประชาชน ผมไม่ต้องการเห็นคำว่าขอบคุณคุณ…ที่แนะนำ เราจะนำข้อร้องเรียนของคุณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการครับ มันแสดงถึงความไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบของหน่วยงานท่านเองนะครับ ขอแสดงความนับถือ

วันที่:17 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ