การอำนวยความสะดวกประชาชน

โครงการปรับปรุงท่าเรือพระราม 5 ไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้
1.การนำงบประมาณจากภาษีของประชาชนมาสร้างเครืองกีดกั้นมิให้ประชาชนใช้เดินขึ้นลงเรือโดยสารด้วยความสะดวกมีความเหมาะสมหรือไม่ประการใด ซึ่งเว้นประตูให้คนเดินผ่าน ช่องทางประมาณ 1 เมตร ไม่เพียงพอหากต้องรีบเร่งเพื่อให้ทันเรือที่กำลังเทียบท่า เกิดอุบัติเหตุชนขอบประตูเหล็กแน่นอน
2.การปิดกันไม่อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณสำนักงานไม่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในการประหยัดพลังงานโดยใช้บริการขนส่งมวลชน และสังเกตุได้ว่าเจ้าหน้าที่เจ้าท่าซึ่งทำงานที่สาขาอื่นนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดบริเวณสำนักงานแล้วใช้บริการเรือโดยสารไปยังที่ทำงานสามารถกระทำได้ ซึ่งการจอดรถจักรยานยนต์นั้นมิได้ใช้พื้นที่มาก หากต้องจอดรถจักยานยนต์บนฟุตบาทจะมีความเสี่ยงในการสูญหายมากกว่า โดยส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่นำรถจักรยานยนต์ไปจอดเป็นพนักงานแค่ระดับล่างมีจักรยานยนต์คู่ชีพแค่คันเดียวถ้าเกิดสูญหายก็จะเดือดร้อนมาก
3.สำนักงานเจ้าท่าเป็นหน่วยงานบริการประชาชน ได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองของประชาชนหรือไม่ก่อนการดำเนินการซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนและผู้โดยสารโดยตรง หรือทำเพื่อประโยชน์ของสำนักงานเจ้าท่าอย่างเดียว
4.หากจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ก็ควรยกเลิกร้านค้าและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้านหน้าสำนักงานด้วย และขอให้ดำเนินการตรวจสอบการจอดรถยนต์ตามข้อ 2 เพื่อความเท่าเทียมกัน

วันที่:19 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ