การหยุดให้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาโดยไม่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

เรือด่วนเจ้าพระยาไม่ทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือติดป้ายประกาศการหยุดให้บริการจากท่าสาทรตั้งแต่ 1 ทุ่มในวันที่ 20 มค. 60 ทั้งที่ตอนเช้าก็นั่งเรือมา แต่พนักงานบนเรือหรือบนท่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลย เมื่อมาถึงท่าสาทรตอนเกือบสองทุ่ม กลับเห็นป้ายลายมือเขียนบอกว่าเรือหมด 1 ทุ่ม โดยที่ไม่สนใจผู้โดยสารที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั่งรถไฟฟ้าและเสียเวลามาขึ้นเรือเลย
นี่คือการประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ดีแล้ว? หรือว่าผูกขาดสัมปทานจนไม่สนใจผู้โดยสาร และเป็นแบบนี้เกือบทุกครั้งคือไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/หยุดการให้บริการ อีกทั้งขึ้นราคาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วย ขอให้กรมเจ้าท่าออกมาตรการและโทษปรับผู้ให้บริการและติดประกาศในเรือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วยค่ะ

วันที่:23 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ