การสัมมนาโครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:27 มีนาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ