การสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุ จ.พังงา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการฯ

วันที่:19 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ