การสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลปิดล้อมบ้านผู้อื่น

ข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่ 40/10 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ถูกนายไช่หยางจิง ชาวไต้หวัน หุ้นส่วนบริษัทกุ้งทองฟาร์มกุ้ง ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างคล้ายสะพาน กว้าง 2เมตร ยาวประมาณร้อยเมตร ยื่นลงไปในทะเลมาล้อมรอบบ้านข้าพเจ้าบดบังทิวทัศน์ทั้งหมด คล้ายเป็นการกลั่นแกล้ง ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้ ข้าพเจ้าจึงได้ร้องไปยังกรมเจ้าท่าชลบุรี โดยกรมเจ้าท่าอ้างว่านายไช่ หยาบจิงได้ทำเรื่องขออนุมัติเป็นสะพานส่งน้ำเลี้ยงบ่อกุ้ง ต่อมาข้าพเจ้าได้ร้องไปที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม ซึ่งศูนย์ดำรงค์ธรรมได้ติดต่อกรมเจ้าท่าชลบุรีให้ทำการรื้อถอน แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เรื่องราวล่วงเลยมาหลายปี (2555-2559) จนกระทั่งล่าสุด สะพานสร้างแล้วเสร็จ และได้มีการสร้างกำแพงสูงบนสะพาน อีกทั้งวางศาลาบนสะพานขนาดใหญ่ ข้าพเจ้าร้องเรียนไปนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่ได้มีการจัดการใด ๆ จากกรมเจ้าท่าไม่ อีกทั้งนายไช่ยังอ้างว่าได้รับอนุญาติอย่างถูกต้องจากกรมเจ้าท่าอีกด้วย จึงขอร้องเรียนมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของกรมเจ้าท่าชลบุรีด้วยค่ะ

วันที่:11 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ