การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

ขอร้องเรียนเรื่องพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ปากคลองกุฏีจีน (เยื้องกับปากคลองตลาด)
ระหว่างแนวคันกั้นน้ำกับทางเดินริมน้ำ
มีการปลูกสร้างที่พักอาศัยรุกล้ำลงไปในแม่น้ำ

ข้าพเจ้าได้แนบรูปภาพประกอบมาด้วย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

วันที่:12 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ