การสร้างบ้านรุกมาในที่ๆริมน้ำ แม่น้ำน่าน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง อุตรดิตถ์

มีกรณีบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ริมน้ำ แม่น้ำน่าน หลังบ้านของบ้านเลขที่ 99 ม. 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง อุตรดิตถ์ อยากให้กรมเจ้าท่าเข้ามาตรวจสอบ

วันที่:11 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ