การสร้างที่พักอาศัยล่วงล้ำลำแม่น้ำน้อย

ในปัจจุบันมีประชาชนได้ปลูกสร้างที่พักอาศัยล่วงล้ำลำแม่น้ำน้อยเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งไม่ใช่บุคคลยากจน และ ไม่มีที่พักอาศัย จึงเป็นการบุกรุกที่สาธารณะและล่วงล้ำล้ำน้ำ เป็นเหตุให้ภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเสียไป และ ประชาชนยังทิ้งขยะลงแม่น้ำทำให้น้ำเน่าเสีย
ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากบุคคลที่บุกรุกที่สาธารณะและล่วงล้ำลำน้ำล้วนแต่เป็นผู้มีอิทธิพล หน่วยงานในพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ หากปล่อยไปในอนาคตทางราชการต้องการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งก็ไม่สามารถดำเนินการได้

วันที่:10 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ