การสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 และข้อมูลเพิ่มเติม โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

วันที่:16 มิถุนายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ