การรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำปิง/ก่อสร้าง

เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันตามแนวริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตกในเขตพื้นที่ ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองบัวเหนือ ชาวบ้านได้ขายพื้นที่ตรงหน้าบ้านของตนให้กับคนมีเงินทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อนำมาขายต่อเอากำไรมาสร้างร้านอาหารสร้างบ้านตากอากาศริมแม่น้ำปิงและถมดินเป็นจำนวนมากทำให้กินพื้นที่ถนนและสภาพภูมิทัศน์ดั้งเดิมสวยงามหายไปจากจังหวัดตากอยากให้กรมเจ้าท่าเข้ามาจัดการเรื่องแนวเขตพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงดังกล่าวก่อนที่จะมีการจับจองครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมายของนายทุน
ขอความช่วยเหลือคืนธรรมชาติให้กับคนชาวจังหวัดตากด้วย

วันที่:21 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ