การรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง… จ.นศรีธรรมราช

การรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่:10 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ