การปลูกสื่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

มีการปลูกศาลาล่วงล้ำพื้นที่เขตคลองยัานเนินทรายหน้าบ้านเลขที่32หทู่2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลงจังหวัดระยองกลังวัดเนินทราย

วันที่:22 เมษายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ