การปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะชลประทาน

เนื่องจากหมู่บ้านคลองขวางหมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการปลุกสร้างที่อยู่อาศัยทับที่สาธารณะหลายหลังโดยมิชอบขออนุญาติปลูกสร้างอีกที่แล้วไปปลูกอีกที่ในพื้นที่ชลประธาน

วันที่:16 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ