การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2558”

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2558” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:28 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ